Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi:
1. Ja tas noteikts Rīgas teritorijas plānojumā vai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā.
2. Ja iecere atbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1