Rīgas valstspilsētas pašvaldības un citu personu kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu sadale vai lietošanas kārtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas iesnieguma vai pašvaldības iniciatīvas tiek veikta pašvaldības un citu personu kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma reālā sadale, sadale dzīvokļu īpašumos vai lietošanas kārtības noteikšana. Pēc nekustamā īpašuma sadales vai lietošanas kārtības priekšlikuma sagatavošanas, jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē. Pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavots atbilstošs līgums; pēc līguma parakstīšanas tiek sagatavots nostiprinājuma lūgums no līguma izrietošo attiecību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma kopīpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) nekustamā īpašuma kopīpašnieka iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, korespondences adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktinformācija (tālruņa Nr. vai e-pasta adrese), vai fiziskas personas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese, kontaktinformācija (tālruņa Nr. vai e-pasta adrese);
2) pilnvaras kopija (uzradot oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz nekustamā īpašuma kopīpašnieka pilnvarotā persona;
3) īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti;
4) kopīpašuma sadales vai lietošanas kārtības priekšlikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”, Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” izdevumus par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastrā, kā arī
nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā līguma puses sedz atbilstoši tām piederošajām kopīpašuma daļām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentus var saņemt klātienē vai pa pastu. Rīgas domes Īpašuma departaments ar drošu elektronisko parakstu parakstītu līgumu kā pakalpojuma izpildes dokumentu nosūta personai uz tās norādīto e-pasta adresi vai personai uz tās norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki