Būvprojektu un ar teritorijas plānošanu saistītu projektu saskaņošana pašvaldības vārdā no ēkas vai zemes īpašuma tiesību viedokļa
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personas vai to pilvarotas personas (turpmāk - Persona), kuras plāno būvprojekta vai ar teritorijas planošanu saistīta projekta (turpmāk - Projekts) īstenošanu un Projekta risinājums skar konkrētu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai rīcībā esošu nekustamo īpašumu, iesniedz izvērtēšanai Projektu. Ja plānotie risinājumi atbilst normatīvos aktos noteiktām prasībām, Projekts tiek saskaņots no nekustamā īpašuma (zemes, ēkas un inženierbūvju) piederības viedokļa, ja Projektu nepieciešams pilnveidot, tiek sniegts skaidrojums par Projekta risinājuma neatbilstību spēkā esošo noramatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas vai to pilvarotas personas (turpmāk - Persona), kuras plāno būvprojekta vai ar teritorijas planošanu saistīta projekta (turpmāk - Projekts) īstenošanu un Projekta risinājums skar konkrētu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai rīcībā esošu nekustamo īpašumu, iesniedz izvērtēšanai Projektu. Ja plānotie risinājumi atbilst normatīvos aktos noteiktām prasībām, Projekts tiek saskaņots no nekustamā īpašuma (zemes, ēkas un inženierbūvju) piederības viedokļa, ja Projektu nepieciešams pilnveidot, tiek sniegts skaidrojums par Projekta risinājuma neatbilstību spēkā esošo noramatīvo aktu prasībām.
Persona iesniedz Projektu kopā ar iesniegumu būvprojekta vai ar teritorijas plānošanu saistīta projekta izvērtēšanai (pēc pakalpojumam pievienotā parauga) Īpašuma departamentam.
Projektu kopā ar iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi di@riga.lv.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma apmaksa tiek veikta pamatojoties uz Rīgas domes 16.06.2009. lēmumu Nr. 5493 “Par Rīgas domes Īpašuma departamenta maksas pakalpojumiem”. Pēc projekta izvērtēšanas pabeigšanas Personai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins un norādes par tālāko rīcību projekta saskaņojuma vai atteikuma saskaņot projektu saņemšanai pēc rēķina apmaksas pamatojoša dokumenta uzrādīšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Projekta saskaņojumu vai atteikumu var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu, atkarībā no izmantotā projekta iesniegšanas kanāla vai Personas iesniegumā norādītā vēlamā saņemšanas veida.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki