Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai apkures veida maiņai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ( turpmāk - Departaments) izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sagatavo informāciju Rīgas valstspilsētas siltumapgādes jautājumu komisijai lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu:
1. Lokālo siltuma avotu izbūvei ēkās/būvēs/telpās un jaunbūvēs.
2. Lokālo siltuma avotu rekonstrukcijai ēkās/būvēs/telpās.
3. Apkures veida maiņai ēkās/būvēs/telpās.
Daudzdzīvokļu mājās, mainot apkures veidu mājai vai atsevišķam dzīvoklim, jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana apkures veida maiņai.
Lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, atbilstoši Latvijas Republikas likumu, Rīgas domes esošo normatīvo aktu prasībām un centralizētās siltumapgādes darbības zonai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas maksimālais termiņš iestājas pēc pēdēja dokumenta saņemšanas, ja, iesniedzot iesniegumu, nebija iesniegti visi dokumenti.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Mājokļu un vides departamenta Kancelejā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā. Iesniedzējs var nosūtīt iesniegumu Mājokļu un vides departamentam pa pastu vai iesniegt iesniegumu elektroniski uz departamenta e-adresi vai pa e-pastu ar drošo elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē RD Mājokļu un vides departamenta e-adrese
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67474700
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzējs ierodas Mājokļu un vides departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un saņem komisijas sēdes protokola izraksta oriģinālu vai Iesniedzējs saņem komisijas lēmumu uz norādīto e-pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
1) iesniegums;
2) īpašuma piederību apliecinošo dokumentu kopijas;
3) pilnvarotām personām - pilnvaras kopija;
4) vēstule apsaimniekotājam par siltumavota maiņu - kopija;
5) skursteņslaucītāja akts par ventilācijas un dūmvada stāvokli (dzīvoklim/neapdzīvojamai telpa);
6) dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas plāna kopija no inventarizācijas lietas;
7) daudzdzīvokļu mājas kopīpašnieku lēmums ar piekrišanu apkures veida maiņai;
8) plānotā siltuma avota jauda, jaudas palielielinājums pie siltumavota rekonstrukcijas, kurināma veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...