Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālā risinājuma saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums, izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri jāsaskaņo Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Projekti, kas iesniegti laikā no 1. novembra līdz 1. martam, tiek izskatīti 10 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. “Iesniegums ielu tirdzniecības/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālā risinājuma saskaņošanai” (veidlapa Nr.DA_120_v2);
2. Paredzamās vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
3. Objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar piesaistēm un izmēriem;
4. Vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem;
5. Detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaismojums, puķu kastes un citi elementi);
6. Vizualizācija vides kontekstā;
7. Griezums M 1:100 ar augstumu atzīmēm, ja paredzēts mākslīgās grīdas segums, markīzes, saulessargi/lietussargi, puķu kastes un citi elementi;
8. Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojums (ja darbība plānota ielu sarkanajās līnijās).

Gadījumā, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālā risinājuma saskaņojumu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā vai tas tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs