Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālā risinājuma saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums, izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Projekti, kas iesniegti laikā no 1. novembra līdz 1. martam, tiek izskatīti 10 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. “Iesniegums ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošanai” (veidlapa Nr.BV_160_v1);
2. Paredzamās vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
3. Objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar piesaistēm un izmēriem;
4. Vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem;
5. Detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaismojums, puķu kastes un citi elementi);
6. Vizualizācija vides kontekstā;
7. Griezums M 1:100 ar augstumu atzīmēm, ja paredzēts mākslīgās grīdas segums, markīzes, saulessargi/lietussargi, puķu kastes un citi elementi;
8. Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojums (ja darbība plānota ielu sarkanajās līnijās).

Gadījumā, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālā risinājuma saskaņojumu iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs