Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Paskaidrojuma rakstu hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai (I daļu) - ieceres dokumentāciju iesniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, ierosinot hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei (konservācijai)";
2) īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
3) būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
4) saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
5) būves konservācijas darbu veikšanas projekts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentāciju iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS