Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinot I grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves jaunu būvniecību, novietošanu, atjaunošanu, pārbūvi vai nojaukšanu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz Paskaidrojuma raksta hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentāciju).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei";
2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
3. būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
4. saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
5. tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;
6. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
7. zemes robežu plāns vai derīgs topogrāfiskais plāns M 1:500;
8. novietnes plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā, kurā norādīts paredzētās būves novietojums un tās galvenie parametri uz derīga topogrāfiskā plāna.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS