Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Paskaidrojuma raksta energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz portālā - www.bis.gov.lv/bis, ierosinot 1.grupas energoapgādes būves (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi") jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, novietošanu, nojaukšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 106; 12.01.2001)
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Enerģētikas likums
(Saeima; likumi; 06.10.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 573; 01.10.2014)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 20.12.2005)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.04.2021