Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai u.c.) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un tā nosacījumiem
Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 Lēmums 34,15 EUR 0,00 EUR 34,15 EUR
Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 Lēmums 65,45 EUR 0,00 EUR 65,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Par nodevu par RD Pilsētas attīstības dep.izstrādāto oficiālo dok.un to apliecinātu kopiju saņemšanu