Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 25. pantu jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma izsniedz izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) iesniegšanai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā vai citās valsts vai pašvaldības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pakalpojuma saņemšanas laiks - viens mēnesis, bet, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, iespējamais pakalpojuma saņemšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 darba dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai fiziskām personām Izziņa 32,73 EUR 0,00 EUR 32,73 EUR
Viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai juridiskām personām Izziņa 46,95 EUR 0,00 EUR 46,95 EUR
Pārējie būvobjekti Izziņa 46,95 EUR 0,00 EUR 46,95 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Par nodevu par RD Pilsētas attīstības dep.izstrādāto oficiālo dok.un to apliecinātu kopiju saņemšanu