Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 25. pantu jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma izsniedz izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) iesniegšanai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā vai citās valsts vai pašvaldības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pakalpojuma saņemšanas laiks - viens mēnesis, bet, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, iespējamais pakalpojuma saņemšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 darba dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija