Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumā, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav - tiesiskā valdītāja, lietotāja pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu, kas apliecina būves neesību dabā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks – 14 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients e-pastā iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tajā skaitā arī būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- "Iesniegums izziņas sagatavošanai par būves neesību dabā" (veidlapa Nr.DA_133_v2);  
- inventarizācijas lieta (ar atzīmēm par bijušo ēku vai ēkām);
- maksājuma dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu pilnā apmērā par izziņas par būves neesību dabā sagatavošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" samaksa par vienas izziņa sagatavošanu: privātpersonām EUR 32,73 un juridiskām personām EUR 46,95.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu par būves neesību dabā iespējams saņemt elektroniski uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Elektroniski parakstītas izziņas apstiprinātu kopiju iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki