Ielu tirdzniecības projekta saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāveic ielu tirdzniecības projekta (t.sk. vietas/iekārtas vizuālais risinājums, aizņemamās teritorijas platība un izmērs) saskaņošana.
Ja ielu tirdzniecības vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. “Iesniegums ielu tirdzniecības/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālā risinājuma saskaņošanai” (Nr.DA_120_v1);
2. pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts:
2.1. vietas krāsaina fotofiksācija;
2.2. objekta (kopējās aizņemamās teritorijas) izvietojums inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500 ar izmēriem un piesaistēm;
2.3. tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M1:100;
2.4. detalizēts dizaina risinājums, izņemot gadījumus, kad tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
2.5. objekta vizualizācija vides kontekstā;
2.6. ja tirdzniecība tiek veikta tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu tirdzniecības vietas iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota, transportlīdzekļa izvietojumu plānā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem un piesaistēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saskaņots ielu tirdzniecības projekts (t.sk. vietas/iekārtas vizuālais risinājums, aizņemamās teritorijas platība un izmērs) tiek izsniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Amatu ielā 4, Rīgā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā vai tas tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs