Būvju krāsojuma akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms būves krāsošanas nepieciešams saskaņot fasādes krāsojuma un materiālu toņus, norādot to numurus un pievienojot krāsu toņu paraugus no izvēlētā kataloga (krāsu pase).
Klients izstrādā dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un divos eksemplāros iesniedz izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.
Krāsu pasi drīkst realizēt pēc fasādes krāsojuma un materiālu toņu saskaņošanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums saņemams klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums “Krāsu pase” (veidlapa Nr.BV_141_v1) ar nepieciešamajiem pielikumiem:
1. Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.
2. Ēkas/būves lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti, ja krāsu pasi neiesniedz ēkas/būves īpašnieks.
3. Krāsaina ēkas/būves fasādes fotofiksācija.
   3.1. jumta segumam;
   3.2. sienu apdarei;
   3.3. dekoratīvajiem elementiem;
   3.4. logu rāmjiem, durvīm, slēģiem, vārtiem, žogiem, margām;
   3.5. cokolam, cokolstāvam;
   3.6. metāla konstrukcijām, elementiem (RAL krāsu katalogs).
4. Pilnvara, ja krāsu pasi iesniedz pilnvarotā persona.
5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai identifikācijas karti (pilnvarotajai personai – pilnvaru).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki