Būvju krāsojuma akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Fasādi krāso un atjauno saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotu krāsu pasi vai ēkas būvprojektā akceptētu krāsojumu. Krāsu pasi drīkst realizēt pēc fasādes krāsojuma un materiālu toņu saskaņošanas. Krāsu pases derīguma termiņš ir 2 gadi. Ja fasādes krāsošana tiek plānota fasādes atjaunošanas ietvaros, krāsu pase tiek iekļauta paskaidrojuma raksta sastāvā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klientsvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Klients izstrādā dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un divos eksemplāros iesniedz izskatīšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums “Krāsu pase” (veidlapa Nr.DA_119_v3) ar nepieciešamajiem pielikumiem:
1. Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.
2. Ēkas/būves lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti, ja krāsu pasi neiesniedz ēkas/būves īpašnieks.
3. Krāsaina ēkas/būves fasādes fotofiksācija:
3.1. jumta segumam;
3.2. sienu apdarei;
3.3. dekoratīvajiem elementiem;
3.4. logu rāmjiem, durvīm, slēģiem, vārtiem, žogiem, margām;
3.5. cokolam, cokolstāvam;
3.6. metāla konstrukcijām, elementiem (RAL krāsu katalogs).
4. Pilnvara, ja krāsu pasi iesniedz pilnvarotā persona.
5. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums, ja plānots veikt fasādes krāsošanu ēkai, kas iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, atrodas valsts aizsargājamo kultūraspieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saskaņotu krāsu pasi iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi).

Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki