Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz akceptēšanai šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu veidus:
1) piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;
2) elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma un iekšējo elektronisko sakaru tīkla darba zīmējums;
3) elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros;
4) elektronisko sakaru tīklu pārbūves projekts.
Projekta sastāvs norādīts Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. aizpildīts "Būvniecībs iesniegums elektronisko sakaru tīklam";
2. elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekts;
3. Pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS