Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja būvatļauju izdevusi cita institūcija, būvatļauju saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 11.apakšpunktu reģistrē būvvalde atbilstoši savai kompetencei.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks – viens mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas pakalpojumu var saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot nepieciešamos dokumentus uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
Iesniegums par būvatļaujas reģistrāciju (veidlapa Nr. BV_104_v1);
Būvatļauja (oriģināls).

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Citu institūciju izdoto būvatļauju, kuru reģistrējusi Rīgas pilsētas būvvalde, iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki