Būvatļaujas pārreģistrācija
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja ir jāpārreģistrē, ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, pasūtītājs, nekustāmā īpašuma īpašnieks vai lietotājs. Būvatļaujā būvvalde izdara attiecīgās izmaiņas un izdod būvatļaujas pielikumu. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots būvētājs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu, iesūtot aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1.Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (veidlapa Nr.BV_114);
2.Būvatļauja (oriģināls);
3.Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
4.Informācija par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš).

Pārējo būvatļaujas saņemšanas veidlapā minēto dokumentu nepieciešamību, ievērojot konkrētā būvprojekta īpatnības, iesaka Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centra vai Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Tiesiskā atbalsta nodaļas atbildīgie darbinieki.

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvatļauja ar pielikumu, kurā veikta būvniecības dalībnieku pārreģistrācija, tiek izsniegta klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai tā tiek nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki