Būvatļaujas pārreģistrācija
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja ir jāpārreģistrē, ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, pasūtītājs, nekustāmā īpašuma īpašnieks vai lietotājs. Būvatļaujā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izdara attiecīgās izmaiņas un izdod būvatļaujas pielikumu. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots būvētājs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, pa pastu, iesūtot
aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem, vai elektroniski Būvniecības informācijas
sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1.Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (veidlapa
Nr.DA_129_v2);
2.Būvatļauja (oriģināls);
3.Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
4.Informācija par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
(apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš).
Pārējo būvatļaujas saņemšanas veidlapā minēto dokumentu nepieciešamību, ievērojot konkrētā būvprojekta īpatnības, iesaka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Būvprojektu tiesiskuma izvērtēšanas nodaļas darbinieki.
Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, jāuzrāda dokumentu
oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem
Nr.558. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvatļauja ar pielikumu, kurā veikta būvniecības dalībnieku pārreģistrācija, tiek izsniegta klātienē
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā vai tā tiek nosūtīta ierakstītā
pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Dokumentus klātienē iespējams saņemt pirmdienās no plkst. 13.00 – 17.00, trešdienās un piektdienās no plkst.9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800 .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki