Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citām, atsevišķi neklasificētām, inženierbūvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, ierīkotu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas inženierbūvi.
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldei portālā - www.bis.gov.lv/bis jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumos Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Rīgas pilsētas pašvaldība Būvniecības ieceres publiska apspriešana