Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citām, atsevišķi neklasificētām, inženierbūvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, ierīkotu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas inženierbūvi.
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldei portālā - www.bis.gov.lv/bis jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumos Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 106; 12.01.2001)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 147; 01.07.2015)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 06.06.2017)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 20.12.2005)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.04.2021