Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas hidrotehnisko un meliorācijas būvi.
Lai saņemtu būvatļauju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam portālā www.bis.gov.lv/bis jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 01.10.2014)
Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 120; 01.08.2022)
Rīgas teritorijas plānojums (15.12.2021)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 103; 15.12.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.06.2023