Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana energoapgādes būvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas energobūvi (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 'Vispārīgie būvnoteikumi').
Lai saņemtu būvatļauju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr. 573 'Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi' ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 106; 12.01.2001)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Enerģētikas likums
(Saeima; likumi; 06.10.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 147; 01.07.2015)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 06.06.2017)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 20.12.2005)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.06.2022