Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana vai Paskaidrojuma rakstu II daļu - Būvdarbu pabeigšana.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc apsekošanas veic atzīmi Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā, akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Šāda kārtība attiecas uz vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:
10 darba dienas - pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecība vai novietošana;
10 darba dienas - pirmās grupas vai sezonas inženierbūves, kā arī iekšējo inženiertīklu vai otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas);
10 darba dienas - pirmās grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves jaunas būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve;
10 darba dienas - elektronisko sakaru ierīkošana;
10 darba dienas - māju ceļa būvniecība;
10 darba dienas -  ceļa vai ielas atjaunošana vai nojaukšana;
10 darba dienas - ēkas, tās daļas vai telpu grupas vienkāršotā atjaunošana;
10 darba dienas - pirmās grupas energoapgādes objekts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot
dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī. Dokumentu iesniegšana klātienē tiek nodrošināta
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās. Pirmdienās dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Būvniecības ierosinātājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz attiecīgi aizpildītu “Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana” vai “Paskaidrojuma rakstu II daļu - Būvdarbu pabeigšana”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apliecinājuma karti vai Paskaidrojuma rakstu, kurā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir veicis atzīmi par to, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai, iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00
līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.

Ja tiek pieņemts lēmums neveikt atzīmi Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā, atteikums tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki