Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc personas pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi, norādot pašvaldības lēmumā ietverto informāciju - adresācijas objektu, kadastra apzīmējumu (ja tāds ir), piešķirto adresi, iepriekš lietoto adresi (ja tāda norādīta lēmumā). Gadījumā, ja adrese piešķirta līdz adresācijas sistēmas izveidei, izziņā tiek norādīts adresācijas objekts, kadastra apzīmējums (ja tāds ir), reģistrētā adrese saskaņā ar vēsturisko informācijas avotu (ja iespējams noteikt, tiek norādīts arī reģistrācijas gads un datums).

Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Adresācijas objekta īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, vai objekta lietotājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām - viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika
zīmogu vai izmanto e-pakalpojumu.
Lai izmantotu e-pakalpojumu iesnieguma iesniegšanai par izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi, ir jāautorizējas Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumā "Aktuālo adrešu pārlūks", izmantojot saiti: https://www.eriga.lv. Pēc autorizācijas ir jāizvēlas pakalpojums “Izziņa par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi”.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
“Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi” (veidlapa Nr.DA_116_v2) vai "Iesniegums (brīvā formā)" (veidlapa Nr.DA_159_v2).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai tā tiek nosūtīta elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.

Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki