Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc personas pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi, norādot pašvaldības lēmumā ietverto informāciju - adresācijas objektu, kadastra apzīmējumu (ja tāds ir), piešķirto adresi, iepriekš lietoto adresi (ja tāda norādīta lēmumā). Gadījumā, ja adrese piešķirta līdz adresācijas sistēmas izveidei, izziņā tiek norādīts adresācijas objekts, kadastra apzīmējums (ja tāds ir), reģistrētā adrese saskaņā ar vēsturisko informācijas avotu (ja iespējams noteikt, tiek norādīts arī reģistrācijas gads un datums).

Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Adresācijas objekta īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, vai objekta lietotājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām - viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu vai izmanto e-pakalpojumu.
Lai izmantotu e-pakalpojumu iesnieguma iesniegšanai par izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi, ir jāautorizējas Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumā "Aktuālo adrešu pārlūks", izmantojot saiti: https://www.eriga.lv. Pēc autorizācijas ir jāizvēlas pakalpojums “Izziņa par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi”.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
“Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi” (veidlapa Nr.DA_116) vai "Iesniegums (brīvā formā)" (veidlapa Nr.DA_159) .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai tā tiek nosūtīta elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs