Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot pieņemtā lēmuma atklātumu, saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību.
Vienojoties ar būvniecības ieceres ierosinātāju, Pašvaldība nosaka publiskas apspriešanas termiņu un publiskas apspriešanas prezentācijas datumu, laiku un vietu. Publiskas apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja izteikt viedokli par paredzēto būvniecības ieceri, lai pašvaldība nepieciešamības gadījumā varētu izvirzīt papildu nosacījumus, kurus ietvert būvatļaujā.
Pēc publiskas apspriešanas tiek apkopoti saņemtie viedokļi, institūciju un ekspertu atzinumi un sagatavots pārskats par publiskas apspriešanas rezultātiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Termiņš:
Būvniecības iecere tiek nodota publiskai apspriešanai uz laiku ne īsāku par četrām kalendārām nedēļām.
Viedokli var izteikt publiskās apspriešanas termiņa ietvaros.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā un Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, elektroniski un pa pastu.
Būvniecības ierosinātājam jāaizpilda veidlapa - “Iesniegums būvniecības ieceres publiskas apspriešanas materiālu saskaņošanai”(BV_159_v1).
Sabiedrības viedokļa izteikšanas veidi: iesniegums brīvā formā vai aptaujas lapa, kur fiziska vai juridiska persona norāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā un cik lielā mērā būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses, priekšlikumus, ierosinājumus vai nosacījumus, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses; piedalīšanās būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācijas pasākumā, kur iespējams izteikt viedokli un uzdot jautājumus.
Mēneša laikā no brīža, kad noslēgusies publiskā apspriešana, Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo pārskatu par publiskas apspriešanas rezultātiem, kurā apkopo publiskas apspriešanas laikā saņemtos viedokļus, institūciju un speciālistu atzinumus un nepieciešamības gadījumā izvirza papildu nosacījumus, kurus ietvert būvatļaujā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācijas sanāksme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pārskats par publiskas apspriešanas rezultātiem tiek publicēts Būvvaldes mājaslapas www.rpbv.lv sadaļā “Publisko apspriešanu meklētājs”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus