Atļaujas izsniegšana Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas ražot priekšmetus ar Rīgas pilsētas simboliku vai citādā veidā to lietot, iesniedz pašvaldībā Simbolikas komisijai adresētu iesniegumu atļaujas saņemšanai par Rīgas pilsētas simbolikas lietošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments