Afišu izvietošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu, jāvēršas Rīgas pilsētas būvvaldē ar iesniegumu un afišas maketu, lūdzot nodrošināt afišu izvietošanu uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem.
Afišu izvietošana tiek nodrošināta pēc Rīgas pilsētas būvvaldes sagatavotā maksāšanas paziņojuma par pašvaldības nodevu samaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par afišu izvietošanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1