Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Zupas virtuves pakalpojums
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citas trūcīgas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Silta ēdiena izsniegšana noteiktā ēdiena izdales vietā Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā personām, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Zupas virtuves pakalpojumu persona pieprasa ēdiena izsniegšanas vietā bez dokumentu uzrādīšanas. Rīgas pilsētas pašvaldība līdzfinansē četras zupas virtuves.
Ar zupas virtuves pakalpojuma sniedzējiem, izdales vietām un darba laikiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas "Pakalpojumi" apakšsadaļā "Sociālie pakalpojumi" - “Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas”.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105048; 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zupas virtuves pakalpojumu persona saņem ēdiena izsniegšanas vietā. Ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai savos traukos.
Ar zupas virtuves pakalpojuma sniedzējiem, izdales vietām un darba laikiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas "Pakalpojumi" apakšsadaļā "Sociālie pakalpojumi" - “Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas”.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus