Pašvaldības atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti" ietvaros:
Specializēto darbnīcu pakalpojums Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Atelpas brīdis) Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar demenci Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums Specializēto darbnīcu pakalpojums Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Atelpas brīdis) Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar demenci Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt personai, kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus un neatrodas ieslodzījumā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests 22 darbadienu laikā pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt samaksu par transporta pakalpojumiem.
Samaksa par speciālā autotransporta (mikroautobusa), taksometra izmantošanu vai degvielas iegādi tiek piešķirta no mēneša, kad saņemts personas iesniegums, uz laiku līdz komisijas atzinuma derīguma termiņa beigām.
Samaksu par transporta pakalpojumu hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze piešķir saskaņā ar ārstniecības iestādes ik mēnesi iesniegto personu sarakstu.
Samaksa par vienreizējā transporta pakalpojumu personai, kura pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, tiek piešķirta vienu reizi gadā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Lai saņemtu samaksu par transporta pakalpojumu, persona vai tās pilnvarota persona iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, samaksas transportam saņemšanai, reizi gadā jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība un periods.
Vienreizējas samaksas transporta pakalpojumiem - primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Papildus samaksa mācību iestādes vai ilgstošu (ne mazāk kā vienu mēnesi) kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursu apmeklēšanai - pirmajā mācību pusgadā dokumentu par personas uzņemšanu izglītības iestādē, bet turpmāk reizi sešos mēnešos izglītības iestādes izziņu par to, ka persona ir pabeigusi iepriekšējo mācību pusgadu un turpina mācības (neattiecas uz personām, kuras mācās pamatskolā), līguma par kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursu uzsākšanu kopiju.
Papildus samaksas darbam saņemšanai - reizi sešos mēnešos izziņu no darbavietas, kurā tiek norādīts termiņš, uz kādu nodibinātas darba tiesiskās attiecības.
Papildus samaksas rehabilitācijai saņemšanai, personai jāuzrāda nosūtījumu (norīkojumu) uz rehabilitācijas institūciju vai dokumentu, kas apliecina rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas faktu un periodu.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja persona atbilst prasībām samaksas par transporta pakalpojumu saņemšanai:
1) samaksa par transporta pakalpojumu tiek pārskaitīta uz personas norēķinu kontu;
2) samaksa par transporta pakalpojumu hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze var tikt pārskaitīta uz transporta pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu.
Ar specializētā autotransporta pakalpojuma sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas "Pakalpojumi" apakšsadaļā "Sociālie pakalpojumi" - "Informācija cilvēkiem ar invaliditāti".
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus