Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei" ietvaros:
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma nodrošina profesionālu atbalsta sistēmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem.
Pakalpojuma ietvaros audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem tiek nodrošināti šādi sociālpsiholoģiskie pakalpojumi:
1. Speciālistu konsultācijas audžuģimenēs ievietotajiem bērniem un audžuģimeņu bioloģiskajiem bērniem, aizbildņiem un adoptētājiem.
2. Saskarsmes un piesaistes veicināšanas treniņš audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem ar bērnu.
3. Konsultācijas bērna bioloģiskajai ģimenei saskarsmes prasmju uzlabošanai ar audžuģimeni vai aizbildņa ģimenei.
4. Sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem.
5. Izglītojošie semināri aizbildņiem un adoptētājiem.
6. Patronāžas pakalpojums aizbildņiem.
7. Konsultācija krīzes situācijā dzīvesvietā aizbildņiem.
8. Tikšanās organizēšana ar bioloģisko ģimeni aizbildņiem.
9. Ziemassvētku pasākums audžuģimenēm.
Audžuģimenes pārstāvis, aizbildnis vai adoptētājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu pakalpojuma saņemšanai un iesniedz šādus papildus dokumentus:
1. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu un/vai Rīgas bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē (ja audžuģimene nav deklarēta Rīgā), ja pakalpojuma pieprasītājs ir audžuģimene.
2. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pakalpojuma pieprasītājs ir aizbildnis.
3. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par adoptētāja ģimenes statusu un/vai bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē ,ja pakalpojuma pieprasītājs ir adoptētājs.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc visu dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā Rīgas Sociālajā dienests vai biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Pakalpojuma saņemšana sociālā atbalsta un konsultatīvā programmas sniedzēja institūcijā.
Ar sociālā atbalsta un konsultatīvā programmas pakalpojuma sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus