Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīga valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem. Reģistrā reģistrētās Rīgas pašvaldības ģimenes var saņemt šādu atbalstu:
1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
3. Apmaksātu ēdināšanu audzēkņiem, kuri Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.
4. Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pēc datu ievades Reģistrā, datu apstrāde var aizņemt līdz 10 darba dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāks vai persona, kas realizē bērna aprūpi var reģistrēties Reģistrā:
1. izmantojot e-pakalpojumu privātpersonām Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kas pieejams sadaļā 'Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā';
2. vēršoties klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstot piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, ja nepieciešams, uzrādot dokumentu oriģinālus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem (piemēram, pilngadību sasniegušai personai līdz 24 gadu vecumam, izziņu no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pieteikuma saņemšanas par ģimenes reģistrēšanu Reģistrā persona saņem apstiprinājumu par ģimenes reģistrēšanu Reģistrā vai informāciju par nepieciešamību iesniegt papildus dokumentus. Dokumentu izskatīšana un ģimenes datu iekļaušana Reģistrā var aizņemt 10 darba dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums www.eriga.lv