Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīga valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem. Reģistrā reģistrētās Rīgas pašvaldības ģimenes var saņemt šādu atbalstu:
1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
3. Apmaksātu ēdināšanu audzēkņiem, kuri Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.
4. Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pēc datu ievades Reģistrā, datu apstrāde var aizņemt līdz 10 darba dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Reģistrā jāreģistrējas un piekrišana datu apstrādei jāapliecina katrai ģimenes pilngadīgai personai.
Brīdinājums
Ja persona atceļ piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, personas ģimenes dati Reģistrā vairs netiks apstrādāti.
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.08.2023