Psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi nodrošina profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzību ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu ir personai/ģimenei, kurai ir sociālās funkcionēšanas grūtības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parastu vai iesūtot pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 22 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Persona psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu saņem pie Rīgas Sociālajā dienesta nosūtītā pakalpojuma sniedzēja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus