Pašvaldības atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti" ietvaros:
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu Specializēto darbnīcu pakalpojums Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Atelpas brīdis) Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar demenci Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu Specializēto darbnīcu pakalpojums Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Atelpas brīdis) Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar demenci Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru ienākumi ir līdz 436.00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305.00 EUR pārējām personām mājsaimniecībā, un kuras atbilst pārējiem saistošo noteikumu nosacījumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā uzlabot sociālo situāciju un iekļauties sabiedrībā.
Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem, kā arī aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv.
Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu personai pieņem Rīgas Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.
Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu vai saskaņā ar personai sastādīto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu sociālā pakalpojumu sniedzējam.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.
Maksājumi: Skatīt maksājumus