Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu izglītības ieguves atbalstam, uzsākot mācību gadu, piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Pabalsta apmērs ir 50 EUR.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir mājsaimniecībai, kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kurai ar Rīgas Sociālā dienesta  lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests klienta iesniegumu par pabalstu izglītības ieguves atbalstam pieņem no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
2) ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu personai piešķir pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Rīgas Sociālajā dienestā 22 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.
Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus