Krīzes centra pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes centrs nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību krīzes situācijās un sociālo prasmju un spēju novērtēšanu un attīstīšanu līdz sešiem mēnešiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:
1) bērniem un ģimenēm ar bērniem (tai skaitā visām pilngadīgām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā), kuri nonākuši krīzes situācijā;
2) bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
3) grūtniecēm;
4) krīzes centrā esošā bērna vecākam, kuram pārtrauktas aizgādības tiesības, ja Rīgas bāriņtiesa atzīst, ka tas ir bērna vislabākajās interesēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Krīzes centra pakalpojumu krīzes centrā persona var pieprasīt 24 h diennaktī.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams:
1. Rīgas Sociālā dienesta/Rīgas SOS ģimenes atbalsta centra nosūtījums sociālā pakalpojuma saņemšanai.
2. Klienta likumiskā pārstāvja iesniegums.
3. Personas iesniegums.
4. Fiziskas personas iesniegums, kura konstatējusi, ka bērns palicis bez aprūpes.
5. Citas institūcijas vēstule/iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" krīzes centrs "Burtnieks"
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Biedrības “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” krīzes centrs „Mīlgrāvis”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu Krīzes centrs bērniem
Rīgas Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana notiek krīzes centrā.
Ar krīzes centra pakalpojuma sniedzēju sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Krīzes centri”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus