Krīzes centra pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes centrs nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, drošu vidi, patvērumu, atbalsta saņemšanu krīzes situācijās, kā arī  sociālo prasmju un spēju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu laika periodā līdz sešiem mēnešiem.
Pakalpojuma laikā tiek izvērtētas vecāku spējas un prasmes aprūpēt bērnu/us.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:
1) bērniem un ģimenēm ar bērniem (tai skaitā visām pilngadīgām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā), kuri nonākuši krīzes situācijā;
2) bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
3) grūtniecēm;
4) krīzes centrā esošā bērna vecākam, kuram pārtrauktas aizgādības tiesības, ja Rīgas bāriņtiesa atzīst, ka tas ir bērna vislabākajās interesēs;.
5) citām mērķa grupām saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu, ja ir atbilstība krīzes situācijas kritērijiem.
Termiņš:
Krīzes centra pakalpojumu krīzes centrā persona var pieprasīt 24 h diennaktī.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams:
1. Rīgas Sociālā dienesta/Rīgas SOS ģimenes atbalsta centra nosūtījums sociālā pakalpojuma saņemšanai.
2. Klienta likumiskā pārstāvja iesniegums.
3. Personas iesniegums.
4. Fiziskas personas iesniegums, kura konstatējusi, ka bērns palicis bez aprūpes.
5. Citas institūcijas vēstule/iesniegums.
Persona var vērsties krīzes centrā un pakalpojuma sniedzējs lemj par pakalpojuma nodrošināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" krīzes centrs "Burtnieks"
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Biedrības “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” krīzes centrs „Mīlgrāvis”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu “Ģimenes atbalsta centrs”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu Krīzes centrs bērniem
Parādīt visus...
2. solis / Apmaksas solis
Par pakalpojumu apmaksa nav jāveic.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana notiek krīzes centrā.
Ar krīzes centra pakalpojuma sniedzēju sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Krīzes centri”. https://ld.riga.lv sadaļas „Pakalpojumi” apakšsadaļā “Sociālie pakalpojumi” - sadaļā “Krīzes centri”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" krīzes centrs "Burtnieks"
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Biedrības “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” krīzes centrs „Mīlgrāvis”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu “Ģimenes atbalsta centrs”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu Krīzes centrs bērniem
Parādīt visus...