Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu ir personām un ģimenēm, tai skaitā ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa, kuru pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un/vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai uzlabotu savu sociālo situāciju, un kuras saņēmušas Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu.
Minētā prasība par deklarēto dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā neattiecas uz pilngadīgiem bāreņiem līdz 24 gadu vecumam (ja Rīgas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu ir personām un ģimenēm, tai skaitā ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa, kuru pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un/vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai uzlabotu savu sociālo situāciju un, kuras saņēmušas Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu.
Minētā prasība par deklarēto dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā neattiecas uz pilngadīgiem bāreņiem līdz 24 gadu vecumam (ja Rīgas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, jāzvana pa tālruni: 67105048.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Adrese: Zemitāna laukums 5, Rīga, LV-1006
Tālrunis: +37126682721
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ja klients saņem īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Persona pakalpojumu saņem īslaicīgās uzturēšanās mītnē.
Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz 6 mēnešiem gadā. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti pakalpojumu persona (ģimene) var saņemt ne ātrāk kā pēc 1 gada kopš saņemts pakalpojums.
Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma sniedzēji:
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, īslaicīgās uzturēšanās mītne “Austra”
Tālrunis: 65826394
Mājaslapas adrese: www.samariesi.lv
Dzērvju iela 1, Rīga, LV-1019
Darba laiks: 24 stundas diennaktī

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, īslaicīgās uzturēšanās mītne “Burtnieks”
Tālrunis: 67436672
Mājaslapas adrese: www.redcross.lv
Burtnieku ielā 37, Rīga, LV-1084
Darba laiks: 24 stundas diennaktī
Maksājumi: Skatīt maksājumus