Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt lietošanā pacēlāju ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt lietošanā pacēlāju un par personas reģistrēšanu pacēlāju piešķiršanas reģistrā vai lēmumu par atteikumu piešķirt personai tiesības saņemt pacēlāju lietošanā. Par pieņemto lēmumu informē personu.
Lēmuma pieņemšanas procesā tiek apsekots personas mājoklis, novērtētas tehniskās iespējas uzstādīt pacēlāju un plānotās pacēlāja uzstādīšanas izmaksas.
Ja pacēlāju nevar uzstādīt mājokļa kāpņu telpas plānojuma vai izmēra dēļ, kā arī ja pacēlāja izmaksas pārsniedz noteikto summu, persona saglabā vietu rindā (reģistrā), līdz parādās iespēja pacēlāju uzstādīt.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķir lietošanā, lai veicinātu personas, kas pārvietojas riteņkrēslā, integrāciju, neatkarību un funkcionēšanu sabiedrībā.
Lai pacēlājs tiktu piešķirts lietošanā, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt lietošanā pacēlāju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī nepieciešamības gadījumā pilnvaru.
Persona iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
2) izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;
3) īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
4) mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt, ievietojot tos dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāju piešķiršanu personām, ir līdz EUR 5950 par vienu pacēlāju. Ja personai nepieciešams pacēlājs, kura izmaksas pārsniedz EUR 5950, Persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju uzstādīšana vai piegāde personas dzīvesvietā.
Personai, pienākot rindai invalīdu riteņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai, tas tiek uzstādīts dzīvojamās mājas kāpņu telpā, kurā dzīvo persona, kas pārvietojas riteņkrēslā, ja tehniski tas nav iespējams personai var tikt piešķirts mobilais pacēlājs. Pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pacēlājs tiek piešķirts lietošanā saskaņā ar līgumu, kuru noslēdz persona un pašvaldības iestāde. Persona vai tā asistējošā persona tiek apmācīta pacēlāja lietošanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus