Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem
Īss apraksts:
Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas institūcijā (bērnu namā) pakalpojumu ir:
1) bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
2) bērnam pēc vecāku lūguma, ja viņi veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;
3) bērnam pēc vecāku lūguma, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 22 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu, ja pakalpojums tiek piešķirts pēc bērna vecāka lūguma. Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina, pamatojoties uz Rīgas bāriņtiesas lēmumu. Pakalpojuma saņemšanas termiņš - nekavējoties.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.
Aprūpes mērķis ir radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērna centienus būt patstāvīgam.
Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pēc bērna vecāka lūguma, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumos Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, to var noskaidrot zvanot pa tālruni 67105048.
Pēc Rīgas Bāriņtiesas lēmuma bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu nekavējoties ievieto Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā (turpmāk - RPBJC). Starpinstitucionālā izvērtēšanas komisija lemj par bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam par viņa vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju - atbilstošo RPBJC struktūrvienību vai līgumorganizāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.pants).
Samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumi Nr.142 "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru").
Katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:
1. bērnam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2. bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadiem - 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. (Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundu tarifa likmi").
No samaksas par bērna ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem bērna vecāks tiek atbrīvots Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bērns pakalpojumu saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas”.
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.
Maksājumi: Skatīt maksājumus