Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto iedzīvotāju grupām var saņemt:
1) personas, kurām Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - RSD) ir piešķīris trūcīgas ģimenes (personas) statusu;
2) personas, kurām RSD ir piešķīris maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;
3) ģimenes (personas), kuru ienākumu līmenis nepārsniedz noteikto ienākumu līmeni atbilstoši kuram tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
RSD lēmumu par trūcīgas ģimenes (personas), maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu pieņem 22 darba dienu laikā.
Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā elektroniskās viedkartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) izsniegšana notiek 1 darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana (bez maksas siltas maltītes izsniegšana reizi dienā) Rīgas pilsētas pašvaldības mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
Lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis RSD uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"), ja ģimene (persona) pēdējo trīs mēnešu laikā nav deklarējusi ienākumus un materiālo stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Personalizētā elektroniskās viedkartes jeb Rīdzinieka kartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) pirmreizējā izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota elektroniskās viedkartes izgatavošana nozaudēšanas gadījumā maksā EUR 2.85
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ēdināšanas pakalpojuma saņemšana notiek uz vietas ēdiena izsniegšanas vietās.
Ar ēdiena izsniegšanas vietām var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus