Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu ir personām:
1) kuras ir no mājsaimniecības, ko Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) ir atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību;
2) kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Personas, kuras lūdz piešķirt ēdināšanas pakalpojumu, dod atļauju RSD personas datu nodošanai, lai ar viedkarti “Rīdzinieka karte” varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
RSD lēmumu par trūcīgas mājsaimniecības, maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu pieņem 22 darba dienu laikā.
Ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas termiņš ir par 15 dienām garāks par izziņas par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu termiņu.
Ja ēdināšanas pakalpojums tiek piešķirts personai/ģimenei, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, pakalpojuma saņemšanas periods ir trīs mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās ir personas darbspējīgā vecumā, un seši mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās nav personu darbspējīgā vecumā.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija
Ēdināšanas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu pamatvajadzības – ēdiena – nodrošināšanā Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem, lai mazinātu personu sociālo atstumtību un veicinātu sociālo iekļaušanos ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
Tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu ir personām:
1) kuras ir no mājsaimniecības, ko Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) ir atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību;
2) kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Personas, kuras lūdz piešķirt ēdināšanas pakalpojumu, dod atļauju RSD personas datu nodošanai, lai ar viedkarti “Rīdzinieka karte” varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.
Ēdināšanas pakalpojumu persona var saņemt, vēršoties ēdināšanas punktā un reģistrējot personalizēto viedkarti “Rīdzinieka karte”.
Personas ēdināšanas pakalpojumu var saņemt vienu reizi dienā un tikai savos traukos.
Ja ēdināšanas pakalpojums pienākas mājsaimniecībai, kurā ir vairākas personas, nepieciešamās ēdiena porcijas saņem, reģistrējoties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai ar deklarācijas iesniedzēja viedkarti “Rīdzinieka karte”.
Ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts Rīgas valstspilsētas pašvaldība administratīvajā teritorijā. Informāciju par ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma sniegšanas vietām un darba laiku publicē Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļvietnē www.ld.riga.lv un pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas RSD un lūdz piešķirt ēdināšanas pakalpojumu, dod atļauju RSD personas datu nodošanai, lai ar viedkarti “Rīdzinieka karte” varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.
RSD izvērtē personas tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu atbilstoši Rīgas domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 100 "Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 6. punktam, kurā noteikts, ka tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu ir personām:
1) kuras ir no mājsaimniecības, ko RSD ir atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību;
2) kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Personalizētā elektroniskās viedkartes jeb Rīdzinieka kartes pirmreizējā izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota elektroniskās viedkartes izgatavošana nozaudēšanas gadījumā maksā EUR 2.85 .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ēdināšanas pakalpojumu persona var saņemt ēdināšanas punktā, reģistrējot Rīdzinieka karti, ja Rīgas Sociālais dienests noteicis  personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam, vai noteicis, ka personas ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Pakalpojuma saņemšanas periods ir trīs mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās ir personas darbspējīgā vecumā, un seši mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās nav personu darbspējīgā vecumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus