Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto iedzīvotāju grupām var saņemt:
1) personas, kurām Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - RSD) ir piešķīris trūcīgas mājsaimniecības statusu;
2) personas, kurām RSD ir piešķīris maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;
3) personas, par kurām RSD ir pieņēmis lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
RSD lēmumu par trūcīgas mājsaimniecības, maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu pieņem 22 darba dienu laikā. Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā elektroniskās viedkartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) izsniegšana notiek 1 darba dienas laikā.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana (bez maksas siltas maltītes izsniegšana līdzņemšanai savos traukos vienu reizi darba dienās) Rīgas valstspilsētas pašvaldības mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
Lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai par izziņas saņemšanu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta Ministru kabineta 01.01.2021. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt, ievietojot tos dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā, vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi.
Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Personalizētā elektroniskās viedkartes jeb Rīdzinieka kartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) pirmreizējā izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota elektroniskās viedkartes izgatavošana nozaudēšanas gadījumā maksā EUR 2.85
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ēdināšanas pakalpojumu persona var saņemt ēdināšanas punktā, reģistrējot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta RSD izziņa:
• par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• par atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam;
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.
Lai Rīdzinieka kartē elektroniski ievadītu RSD iepriekš minēto izziņu, personai jāvēršas "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centrā, uzrādot izziņu un Rīdzinieka karti.  
Rīdzinieka kartē tiek ieprogrammēts porciju skaits, ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas periods, kāds tiek norādīts uz minētās izziņas un papildus pievienotas 15 kalendārās dienas, kas seko pēc minēto izziņu perioda beigām.
Ēdināšanas pakalpojuma saņemšana notiek uz vietas ēdiena izsniegšanas vietās (līdzņemšanai savos traukos) vienu reizi darba dienās.
Ar ēdiena izsniegšanas vietām var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Sociālie pakalpojumi” - “Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas”.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.
Maksājumi: Skatīt maksājumus