Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. - 2018.g.
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņā tiek sniegta informācija par teritorijas atļauto izmantošanu, stāvu skaitu un apgrūtinājumiem saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 17.pielikumu .
Klients izziņu pieprasa gadījumos, ja to prasa cita iestāde vai institūcija tālāku lēmumu pieņemšanai .
Pakalpojums tiek sniegts tikai pēc apmaksas veikšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
3 darba dienas (steidzamā procedūra)
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients var pieprasīt pakalpojumu šādos veidos:
1. E-pakalpojums – sadaļā Izziņa par zemes gabala izmantošanu jāaizpilda iesnieguma veidlapa.

2. Klātiene – mutiski sniedzot Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centra speciālistam informāciju par pasūtītāju un interesējošā zemes gabala kadastra numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Parastā procedūra (15 darba dienas) - EUR 36,06
Steidzamā procedūra (3 darba dienas) - EUR 180,28
Atbilstoši Rīgas domes 2009.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.11  “Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu”

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050  
NMR kods: 90011524360  
PVN reģ.Nr.: LV90011524360  
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu par zemes atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam var saņemt:
1. E-Pastā – klienta e-pasts, kas norādīts pieprasot pakalpojumu;
2. Korespondencē pa pastu – klienta pasta adrese, kas norādīta, pieprasot pakalpojumu;
3. Klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, darba laiks:
Pirmdiena: 09:00-19:00
Otrdiena: 09:00-16:00
Trešdiena: 09:00-16:00
Ceturtdiena: 09:00-19:00
Piektdiena: 08:00-14:00

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki