Ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam) (ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas meteoroloģiskie laikapstākļi atbilst meteoroloģiskā pavasara/vasaras laikapstākļiem, pavasara/vasaras sezona konkrētajā kalendārajā gadā tiek noteikta ātrāk nekā no 1.aprīļa, bet ne ātrāk kā no 1.marta, vai pagarināta līdz 30.novembrim, kas tiek apstiprināts ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu un publiskots pašvaldības portālā www.riga.lv) un ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz pašvaldībai piederošas, piekrītošas vai valdījumā esošas zemes bez piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas vietai tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam) (ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas meteoroloģiskie laikapstākļi atbilst meteoroloģiskā pavasara/vasaras laikapstākļiem, pavasara/vasaras sezona konkrētajā kalendārajā gadā tiek noteikta ātrāk nekā no 1.aprīļa, bet ne ātrāk kā no 1.marta, vai pagarināta līdz 30.novembrim, kas tiek apstiprināts ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu un publiskots pašvaldības portālā www.riga.lv) un ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz pašvaldībai piederošas, piekrītošas vai valdījumā esošas zemes bez piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas vietai tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.
Pakalpojums ir pieprasāms kā e-pakalpojums portālā eriga.lv vai klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums ielu tirdzniecības saskaņošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Iesniegumam klāt pievienojams:
1. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots projekts vai teritorijas labiekārtojuma ar tirdzniecības vietu būvniecības ieceres dokumentācijas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija (uzrādot oriģinālu);
1.1.gadījumos, kad plānots izvietot tikai galdiņus un mobilus puķu podus, kas izvietoti ne vairāk kā divās malās (bez citiem norobežojošiem elementiem, bez saulessargiem vai marķīzēm) – nav nepieciešams iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotu projektu. Tā vietā nepieciešams iesniegt iezīmētu tirdzniecības vietas izvietojumu zemes plānā (zemesgabala robežu plānā, situācijas plānā);
1.2. gadījumos, kad vasaras kafejnīcu plānots iekārtot atbilstoši iepriekšējos gados saskaņotajam projektam, informācija par to, ka tirdzniecības vieta tiks iekārtota atbilstoši iepriekšējos gados (norādot konkrēto projekta saskaņojuma gadu) saskaņotajam projektam, ir jānorāda laukā (e-vidē) “Papildus informācija”.
2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts, pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;
3. Īpašumtiesību apliecinošu dokumentu kopijas par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, pie kuras plānots iekārtot tirdzniecības vietu;
4. Saskaņojums ar ēkas vai ēkas nožogojuma, kas nav pastāvīgās sabiedriskās ēdināšanas vietas īpašumā vai valdījumā, īpašniekiem vai likumīgiem lietotājiem, kurus tieši ietekmē sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, gadījumos, ja tirdzniecības vieta ir izvietota gar ēkas vai tās daļu, t.sk. pie ieejas durvīm, logiem, nožogojuma u.tml. vietām, kas nav pastāvīgās sabiedriskās ēdināšanas vietas īpašumā vai valdījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar Rīgas domes 2020.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījums Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”” uz laiku no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.oktobrim netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tirdzniecības atļaujas saņemamas kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv vai tiek izsniegtas klātienē attiecīgajās Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju izpilddirekcijās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija