Licences izsniegšana interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Īss apraksts:
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un Rīgas domes 06.03.2007. saistošajos noteikumos Nr.73 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" norādītie dokumenti. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija izsniedz licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu licenci, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai jāiesniedz noteikta parauga iesniegums un tam pievienotie dokumenti vienā no šādiem veidiem:
elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
papīra formātā.

Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv
tālrunis 67026802; 67105579.
    
Dokumentus licences saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sēdes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dijl@riga.lv
Pasts Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2007. saistošo noteikumu Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu" 15. punktu, maksa 10 dienu laikā no licencēšanas komisijas lēmuma par licences piešķiršanu jāieskaita Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kontā - par licences izsniegšanu  EUR 75,00, par licences termiņa pagarināšanu  EUR 10,00. Saskaņā ar saistošo noteikumu 16. punktu, komisija var pieņemt lēmumu samazināt maksu, nosakot to  EUR 15,00,  ja licencējamās programmas īsteno pašvaldības izglītības iestāžu vecāku atbalsta fondi vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licenci izsniedz, nosūtot to uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi pēc valsts nodevas samaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus