Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Rīgas valstspilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu sniegšana par piemērotāko izglītības programmu un ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanu mājās
Īss apraksts:
Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai.
Izglītības nodaļas rīcībā esošās sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamais, kura dzīves vieta ir deklarēta Rīgā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par piemērotāko izglītības programmu, vecāki telefoniski vai klātienē saskaņo vizītes laiku rindas kārtībā pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem. Vizītes laikā tiek veikta bērna spēju un attīstības pārbaude pie klīniskā psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga un izskatīti vecāku iesniegtie dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta bērna intelektuālo spēju padziļināta psiholoģiskā izpēte, konsultācija pie ārsta - bērnu psihiatra un rehabilitologa.
Pēc vizītes pie Komisijas speciālistiem atzinuma saņemšanai vecāki ar bērnu ierodas uz Komisijas sēdi. Komisija iepazīstas ar veiktās pārbaudes rezultātiem, iesniegtajiem dokumentiem un pārrunā iegūtos rezultātus ar vecākiem. Vecāki tiek konsultēti par bērna spējām piemērotāko izglītības programmu un saņem atzinumu. Vecāki saņem informāciju par Rīgas valstspilsētas  pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno ieteikto izglītības programmu.

2.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanu mājās, vecāki vai pilngadīgs izglītojamais telefoniski vai klātienē saskaņo laiku, kad jāierodas uz Komisijas sēdi. Ilgstoši slimojošie skolēni, ja ģimenes ārsts nav noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ar vecākiem (pilngadīgi skolēni bez vecākiem) ierodas uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīti iesniegtie dokumenti un pieņemts lēmums par mācību organizēšanu mājās uz noteiktu laiku. Ja mācības mājās noteiktas pirmo reizi, atzinumu iesniedz skolā, kurā izglītojamais mācās. Ja mācības mājās ieteiktas atkārtoti, tad komisija sniedz informāciju par Rīgas ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centriem skolās.
Vecāki/ pilngadīgi izglītojamie saņem konsultācijas, iesniedz dokumentus un vienojas par vizītes laiku pie speciālistiem pa tālruni 67037322. Piemērotākās izglītības programmas ieteikšanai:
1) bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (veidlapa)
2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
3) ārstu-speciālistu slēdzieni, izraksti no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm, atbilstoši traucējuma veidam iesniedzamie dokumenti:
- ar redzes traucējumiem - oftalmologa atzinums;
- ar dzirdes traucējumiem - otolaringologa un logopēda vai audiologopēda atzinums, izglītojamiem ar smagas pakāpes (4., 5.pakāpe) vājdzirdību un nedzirdīgiem izglītojamiem – neirologa atzinums;
- ar fiziskās attīstības traucējumiem - ortopēda vai rehabilitologa, vai bērnu ķirurga atzinums, izglītojamiem ar neiroloģiskām saslimšanām un fiziskās attīstības traucējumiem – neirologa atzinums;
- ar somatiskām saslimšanām - alergologa vai pneimonologa, ftiziatra, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums;
- ar valodas attīstības traucējumiem - logopēda vai audiologopēda atzinums. Izglītojamiem no 5 gadu vecuma izglītības vai klīniskā psihologa atzinums;
- ar jauktiem attīstības traucējumiem - izglītības vai klīniskā psihologa un psihiatra atzinums;
- ar garīgās veselības traucējumiem - izglītības vai klīniskā psihologa un psihiatra atzinums;
- ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - izglītības vai klīniskā psihologa un psihiatra atzinums;
- ņemot vērā bērna veselības stāvokļa izmaiņas, papildus iepriekš norādītajiem atzinumiem, veselības stāvokļa precizēšanai, var iesniegt citu speciāistu atzinumus, piemēram, neirologa atzinumu, izrakstus no stacionāra, rehabilitācijas iestādes (to kopijas)
4) informācija par izglītojamo no  izglītības iestādes
5) izglītības iestādes atbalsta personāla izpētes materiāli
6) liecība vai sekmju izraksti (skolēniem)
7) darba burtnīcas dzimtajā valodā un matemātika (skolēniem)
Ilgstoši slimojošo izglītojamo  mācību organizēšanai mājās:
1) bērna likumiskā pārstāvja/ izglītojamā iesniegums (veidlapa)
2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
3) skolas izziņas veidlapa
4) liecība vai sekmju izraksti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD IKSD Pedagoģiski medicīniskā komisija
Adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
Tālrunis: 67037322
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67037322
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Norādītajā laikā izglītojamais kopā ar vecāku/ pilnvaroto pārstāvi/ pilngadīgs izglītojamais bez vecākiem/ pilnvarotā pārstāvja, ierodas vizītē pie speciālistiem, uz komisijas sēdi un pēc lēmuma pieņemšanas saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Pakalpojuma pieteicējs divas dienas pirms vizītes saņem telefonisku atgādinājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD IKSD Pedagoģiski medicīniskā komisija
Adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
Tālrunis: 67037322
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki