Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Pilsētas attīstības departamentā vai uz e-pastu geo@riga.lv, tiek sagatavots un izsniegts pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns. Iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule ar pielikumā pievienotu pieprasāmā zemesgabala plānu *.pdf datnes formātā.
Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānus izgatavo galvenokārt īpašumu atjaunošanas, zemes nomas vai zemes īpašuma tiesību sakārtošanas nepieciešamības gadījumos. Pieprasāmā zemesgabala pārskata plānā apvidus situācijā tiek uzrādītas vēsturiskās īpašuma robežas līdz 1940.gadam, kopā ar spēkā esošajām ielu sarkanajām līnijām un aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma robežām. Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāni nepieciešami iesniegšanai Rīgas pilsētas Zemes komisijā, Rīgas domes Īpašuma departamenta zemju pārvaldē vai tiesā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Paātrinātā kārtībā pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns tiek izsniegts par paaugstinātu maksu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

klātiene – jāiesniedz aizpildīts iesniegums un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasāmo teritoriju Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē vai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā;

e-pasts – jānosūta aizpildīts iesniegums un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju uz e-pastu geo@riga.lv.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodevas maksājums tiek aprēķināts atbilstoši 29.09.2009. RD saistošo noteikumu Nr. 11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" pielikumam "Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu":
• EUR 37,85 par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānu (platībā līdz 0,20 ha ieskaitot);
• EUR 3,56 par katriem nākamajiem 0,20 h;
• paātrinātā kārtībā EUR 189,25 par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānu (platībā līdz 0,20 ha ieskaitot);
• paātrinātā kārtībā EUR 17,80 par katriem nākamajiem 0,20 h.

2 (divu) darba dienu laikā tiek izsūtīts maksāšanas paziņojums uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Pēc apmaksas saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā tiek izsniegts pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns.
Paātrinātā kārtībā pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns tiek izsniegts par paaugstinātu maksu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods:RIKOLV2X
Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
Iestādes kods: 207
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

klātiene – pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna un elektroniski parakstītas pavadvēstules izdrukas tiek izsniegtas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē vai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā;

e-pasts – pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs