Būvju situācijas plāna izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv tiek sagatavots un izsniegts būvju situācijas plāns. Būvju situācijas plānu izgatavo par iesniegumā norādīto teritoriju, izmantojot pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrāto informāciju, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē uzkrāto informāciju, informāciju par spēkā esošajām ielu sarkanajām līnijām un zemes vienību robežām. Būvju situācijas plāns izmantojams būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai, ierosinot būvniecības darbus par pirmās grupas inženierbūvēm, inženiertīklu pievadiem un citiem būvdarbiem atbilstoši 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". Dati tiek izsniegti *.dgn, *.pdf un *.dwg datņu formātos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Paātrinātā kārtībā būvju situācijas plāns tiek izsniegts par paaugstinātu maksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv tiek sagatavots un izsniegts būvju situācijas plāns. Būvju situācijas plānu izgatavo par iesniegumā norādīto teritoriju, izmantojot pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrāto informāciju, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē uzkrāto informāciju, informāciju par spēkā esošajām ielu sarkanajām līnijām un zemes vienību robežām. Būvju situācijas plāns izmantojams būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai, ierosinot būvniecības darbus par pirmās grupas inženierbūvēm, inženiertīklu pievadiem un citiem būvdarbiem atbilstoši 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". Dati tiek izsniegti *.dgn, *.pdf un *.dwg datņu formātos.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

• klātiene – jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē vai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā;

• e-pasts – jānosūta aizpildīta iesnieguma veidlapa un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju uz e-pastu geo@riga.lv;

• e-pakalpojums – sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Būvju situācijas plāna izsniegšana, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju.
E-pakalpojuma adrese: https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīga domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
• būvju situācijas plāna izsniegšana vienai zemes vienībai līdz 1 hektāram EUR 32,00*;
• par katru nākamo hektāru EUR 7,00*;
• paātrinātā kārtībā būvju situācijas plāna izsniegšana vienai zemes vienībai līdz 1 hektāram EUR 64,00*;
• par katru nākamo hektāru EUR 14,00*.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2 (divu) darba dienu laikā tiek izskatīts, vai pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē ir pieejama nepieciešamā topogrāfiskā informācija un tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins vai atteikuma vēstule, kas tiek nosūtīts uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek izsniegts būvju situācijas plāns.
Paātrinātā kārtībā būvju situācijas plāns tiek izsniegts par paaugstinātu maksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas.
Rēķini un atbildes ir pieejamas, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods:RIKOLV2X
Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
Iestādes kods: 207
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

• klātiene – būvju situācijas plāna un elektroniski parakstītas pavadvēstules izdrukas tiek izsniegtas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē vai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā;

• e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un būvju situācijas plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;

• e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un būvju situācijas plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs