Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņot apgrūtinājuma plāna atbilstību Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. un 17.pielikumam
Atbilstoši Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumam, veicot zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu nepieciešams saskaņot zemes vienības un zemes vienības daļas apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumu neesamību ar vietējo pašvaldību .
Lai saņemtu saskaņojumu, Apgrūtinājuma plānam jābūt izstrādātam atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215.punktam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemesgabala īpašnieks, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, nepieciešama pilnvara.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients var pieprasīt pakalpojumu šādos veidos:
1. E-pastā -  Apgrūtinājum plāna izstrādātājs iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu “Iesniegums par apgrūtinājuma plāna saskaņošanu”, kurai klāt pievienots Apgrūtinājuma plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215.punktam. Apgrūtinājuma plāns* ir jāiesniedz vektordatu formātā (dwg. vai dgn) un parakstīts pdf formātā ar drošu elektronisko parakstu.
2. Klātienē   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesnieguma veidlapu “Iesniegums par apgrūtinājuma plāna saskaņošanu”, kura ir adresēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei. Veidlapai jāpievieno Apgrūtinājuma plāns*, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215.punktam. Plāns jāsagatavo 2 (divi) eksemplāros.

* Ja Apgrūtinājumu plāns izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības projektu, nepieciešams pievienot informāciju par apstiprināto Zemes ierīcības projektu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt šādos veidos:
1. E-pasts   - uz klienta iesniegumā norādīto e-pastu,  ja ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums par apgrūtinājumu plāna saskaņošanu tika iesniegts e-pastā pad@riga.lv  
2. Klātienē   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, darba laiks:   Pirmdiena: 09:00-19:00
Otrdiena: 09:00-16:00
Trešdiena: 09:00-16:00
Ceturtdiena: 09:00-19:00
Piektdiena: 08:00-14:00

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki