Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumos, kad līdz būvdarbu uzsākšanai ir konstatēts, ka apvidū esošo virszemes vai apakšzemes objektu novietojums vai apzīmējumi neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa par reģistrēta topogrāfiskā plāna aktualizāciju un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne.
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām. Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pēc aktualizēta topogrāfiskā plāna reģistrēšanas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, tas tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam reģistrēšanai valsts centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku), kurš izstrādājis reģistrēto topogrāfisko plānu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

e-pakalpojums – Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno aktualizēta topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

e-pasts – jāaizpilda iesnieguma veidlapa un pielikumā jāpievieno aktualizēta topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":

1 iesniegšanas reize - EUR 13,00*.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi**.
5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta iesniegtās informācijas pārbaude un reģistrācija datubāzē.

** Ir iespējams noslēgt līgumu par pakalpojuma apmaksu ar pēcmaksu. Sīkāka informācija iegūstama Ģeomātikas pārvaldē pa tālruni: 67105817 vai e-pastu geo@riga.lv.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods:RIKOLV2X
Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
Iestādes kods: 207
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;

e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija