Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumos, kad līdz būvdarbu uzsākšanai ir konstatēts, ka apvidū esošo virszemes vai apakšzemes objektu novietojums vai apzīmējumi neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa par reģistrēta topogrāfiskā plāna aktualizāciju un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne.
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām. Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pēc aktualizēta topogrāfiskā plāna reģistrēšanas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, tas tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam reģistrēšanai valsts centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku), kurš izstrādājis reģistrēto topogrāfisko plānu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē Objekts 13,00 EUR 0,00 EUR 13,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis