Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumos, kad būvniecības laikā ir konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai,  mērnieks veic aktuālās apakšzemes situācijas uzmērīšanu un iesniedz iesniegumu par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, un pievieno topogrāfiskā uzmērījuma datni.
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un topogrāfiskā uzmērījuma datne ar pavadvēstuli nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, inženiertīklu turētājam vai turētājiem, kuru inženiertīklu novietojumā konstatētas neatbilstības, mērniekam, kurš izgatavojis sākotnējo topogrāfisko plānu un Rīgas pilsētas būvvaldei.
Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

e-pasts – jāaizpilda iesnieguma veidlapa par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē un pielikumā jāpievieno topogrāfiskā uzmērījuma datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta Iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv;

e-pakalpojums – sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno topogrāfiskā uzmērījuma datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

E-pakalpojuma adrese: https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā uzmērījuma datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;

e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā uzmērījuma datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija